Časté dotazy

Co je poplatek za diagnostiku a proč 790Kč?

Pokud je zařízení na opravu nerentabilní (tzn. hodnota servisního úkonu je vyšší než hodnota zařízení), je možnost zařízení ekologicky zlikvidovat, nebo jej můžete vyzvednout. Pokud se rozhodnete zařízení ekologicky zlikvidovat zařízení již nebude zkompletováno. Předáme jej společnosti REMA, která zařízení ekologicky zlikviduje a poplatek za diagnostiku Vám nebudeme účtovat. V případě, že se rozhodnete si zařízení převzít neopravené je účtován poplatek za diagnostiku ve výši 790Kč. Tato částka je účtována za práci technika, který se Vašemu zařízení věnoval. V této částce je zahrnuta demontáž a montáž zařízení, kompletní diagnostika závady, měření a test HW, fotodokumentace a vystavení servisního protokolu.

Proč diagnostika trvá tak dlouho?

U některých zařízení se setkáváme s delší diagnostikou (zjištění rozsahu závady). Je to způsobeno neexistujícím datasheetem, špatně dostupnými součástkami, či velmi rozsáhlou závadou. Pokud se Vám zdá diagnostika neúměrně dlouhá - kdykoliv můžete odstoupit od servisu.

Mám zašifrovaný HDD, umíte zálohovat data?

Neumíme. Náš servis se nevěnuje záloze, či obnově dat. A tak je pro nás záloha dat z plně funkčního média pouze doplňkovou službou.

Dozvím se před opravou přesnou cenu?

Ano, v rámci diagnostiky zjišťujeme rozsah poškození, dostupnost a cenu náhradních dílů. Ve výsledku pak umíme velmi přesně odhadnout cenu opravy. Někdy je bohužel nutné v rámci diagnostiky opravit jednu či více částí pro zjištění kompletního rozsahu závady. Tento úkon se však při odmítnutí opravy neplatí.

Jak je to s daty v mém PC?

V prvé řadě podotýkáme, že za data uložená v zařízení určené k opravě neodpovídáme. Záloha dat je pouze doplňkovou služnou. Pokud u výpočetní techniky zvolíte službu "Roční údržby bez instalace OS" tak k Vašim datům nikdo z našich techniků nepřistupuje. Zařízení je mechanicky čištěno a výstupní kontrola je prováděna skrze externí systém. Pokud je zvolena reinstalace OS včetně zálohy dat, ze zařízení je vyjmuto (pokud je to možné) paměťové médium a připojeno k našemu servisnímu počítači. Následně z něj program zkopíruje všechna uživatelská data. Při kopírování/zálohování jsou automaticky vyloučena data poškozená, nečitelná, zavirovaná či pokud jsou umístěna na poškozeném sektoru. Program Vaše médium zformátuje, přeinstaluje OS dle Vašeho výběru, zkopíruje Vaše data zpět, dokončí instalaci OS a provede aktualizaci.  K Vašim datům tak nemá nikdo fyzický přístup.