Jak je to s daty v mém PC?

V prvé řadě podotýkáme, že za data uložená v zařízení určené k opravě neodpovídáme. Záloha dat je pouze doplňkovou služnou.

Pokud u výpočetní techniky zvolíte službu „Roční údržby bez instalace OS“ tak k Vašim datům nikdo z našich techniků nepřistupuje. Zařízení je mechanicky čištěno a výstupní kontrola je prováděna skrze externí systém. Pokud je zvolena reinstalace OS včetně zálohy dat, ze zařízení je vyjmuto (pokud je to možné) paměťové médium a připojeno k našemu servisnímu počítači. Následně z něj program zkopíruje všechna uživatelská data. Při kopírování/zálohování jsou automaticky vyloučena data poškozená, nečitelná, zavirovaná či pokud jsou umístěna na poškozeném sektoru. Program Vaše médium zformátuje, přeinstaluje OS dle Vašeho výběru, zkopíruje Vaše data zpět, dokončí instalaci OS a provede aktualizaci.  K Vašim datům tak nemá nikdo fyzický přístup.