POČÍTAČE

od běžné údržby po instalaci systému, výměny BGA či naprogramování BIOSu