Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Lukáš Rutar, LIRFA – servis elektroniky se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Zavázali
jsme se chránit Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů

Lukáš Rutar, LIRFA – servis elektroniky je zavázán k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Díky
množství různých zabezpečovacích technologií a postupů děláme vše pro to, abychom ochránili
Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při
objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme
pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností.

Lukáš Rutar, LIRFA – servis elektroniky neprodá, žádným způsobem nepronajme ani bezúplatně nesdělí
Vaše osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud zákon
nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která nám poskytnete online či při
osobním styku.

Nakládání s daty uložených na HDD a jiných medií

V případě běžné údržby výpočetní techniky (rozumíme mechanickým čištěním) se operační systém nespouští. Výstupní kontrola probíhá s externím systémem. V případě reinstalace systému se zálohou dat nepřistupujeme k datům fyzicky. Zálohu uživatelských dat provádí systém, který automaticky vylučuje data nečitelná, poškozená, zavirovaná, či pokud leží na poškozeném sektoru disku. Za zálohu uživatelských dat v žádném případě neručíme. Jedná se pouze o doplňkovou službu.

Osobní údaje požadujeme pro tyto účely

Data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let, vždy však do doby než klient sám požádá
písemně nebo emailem o vymazání svých dat z naší databáze.

Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a identifikaci zařízení k opravě, získání výhod a nákup zboží a služeb.

Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na info@LIRFA.cz . Smazáním dat
se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Shromažďujeme tato Vaše data

Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace
(jméno, příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ), dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení,
emailová adresa a obchodní transakce.

Proč tyto údaje shromažďujeme

Lukáš Rutar, LIRFA – servis elektroniky bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším
vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb,
potažmo k připsání dosažených zvýhodnění.

Můžeme používat Vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb Vaší osobě, což
zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně
informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti, podněty nebo dotazy.

Pokud si zakoupíte některý z produktů, který vyžaduje předání informací třetí straně, tedy
například u elektronických licencí, které vyžadují nejméně jméno, příjmení a emailovou adresu,
budou Vaše osobní informace předány dané společnosti a celému jejich koncernu (tedy například
koncern ESET, Microsoft a přidružené společnosti, Google a přidružené společnosti, Facebook a
přidružené společnosti a v neposlední řadě náš velkoobchodní dodavatel). Informace, které tyto
společnosti zpracovávají, mohou být přenášeny v rámci celého koncernu a mezi naší společností
a zpět za účelem plnění smlouvy EULA (Licenční ujednání s koncovým uživatelem), jako je
poskytování služeb, podpora nebo fakturace.

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Lukáš Rutar, LIRFA – servis elektroniky získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů
do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách.

Rozhodnete-li se nám poskytnout své osobní údaje, pak vězte, že budou použity pouze s cílem
maximální spokojenosti Vás jako našeho zákazníka.